Skip to content

  

Vereniging ‘Behoud Lithse Polder’

 

Hier staan wij voor:

  • Wij zijn tegen de komst van zonne- en windenergie-parken in de Lithse polder.
  • Wij zijn bezorgd over het effect van de plannen op onze gezondheid, onze leefomgeving, onze natuur en onze portemonnee.
  • Wij willen voorafgaand aan besluitvorming grondig en onafhankelijk onderzoek naar deze effecten.
  • Ook willen wij meedenken en meepraten over alternatieve plannen

Behoud Lithse Polder wil vooral op het huidige energie gebruik besparen om op die manier ruimte te creëren voor hernieuwbare energie op de juiste plaatsen. Want het kán ook prima zonder wind-turbines op land. Zonne-energie is een goed alternatief, maar dan wel conform de zonneladder.

Hier zijn wij tegen:

kop1
KLIK OP BOVENSTAANDE AFBEELDING
kop1
KLIK OP BOVENSTAANDE AFBEELDING

 

KLIK OP BOVENSTAANDE AFBEELDING
kop3
KLIK OP BOVENSTAANDE AFBEELDING