Skip to content

Financieel

Kosten-Baten, Lasten-Lusten

Zonneparken en Windmolens zijn niet rendabel in Nederland. Daarom moet er heel veel subsidie bij. Die subsidie betaalt de Nederlandse belastingbetaler via de Opslag Duurzame Energie. Maar wie profiteert van het rendement? Wie heeft er financieel voordeel van? De landeigenaren op wiens land de molens en zonnepanelen komen ontvangen een vergoeding (hoogte). De investeerders in zonne- en windparken halen een rendement dankzij de subsidies. Wij maken ons zorgen:

Krijgen we als omwonenden alleen de lasten, maar niet de lusten? Wel de kosten, niet de baten?

Wij vinden dat niet eerlijk en zeggen: verzin iets beters!