Skip to content

Wie zijn wij

Dagelijks bestuur bestaat uit:
  • Anneliek Keurentjes
  • Alette Samuels
  • Hans Kemmerling
  • Paul Kasbergen

Doelstellingen

Behoud Lithse Polder wil vooral op het huidige energie gebruik besparen om op die manier ruimte te creëren voor hernieuwbare energie op de juiste plaatsen. Want het kán ook prima zonder wind-turbines op land. Zonne-energie is een goed alternatief, maar dan wel conform de zonneladder.

Hoe gaan wij dat bereiken:
  • Beïnvloeding bestuurlijke besluitvorming
  • Bewustmaking omwonenden
  • Afstoppen turbine exploitanten door hen alternatieven aan te reiken, anders dan het inzetten van windturbines op land
  • Samenwerking met andere belangen- en actiegroepen die voor inzet van duurzame energie zijn, mét behoud of verbetering van de leefomgeving.