Skip to content

Gezondheid

Gezondheid

Diverse enquetes onder de inwoners van Nederland leveren telkenmale op dat gezondheid op de eerste plaats staat. Ondanks toename van welvaart wordt welzijn belangrijker gevonden dan materie en daarvoor is een gezond lichaam en lekker in je vel zitten onontbeerlijk.Windturbines in een woonomgeving blijken echter een regelrechte bedreiging van de gezondheid te zijn. Er is nog geen longitudinaal onderzoek gedaan omdat er nog niet zoveel windturbines zijn in Nederland, maar nu al blijkt dat de effecten ervan schadelijk zijn voor de gezondheid. Officiele instanties zoals het RIVM en de GGD bevestigen dit. De overheid zou vanuit haar zorgplicht voor de burgers eerst moeten onderzoeken wat de effecten van windturbines zijn op beperkte schaal, alvorens besluiten te nemen tot plaatsing, welke niet meer zijn terug te draaien.

[expander_maker id=”1″ more=”Lees meer” less=”Sluit”]Helaas zijn gemeentes vaak vergeten waarom zij bestaansrecht hebben en wie zij vertegenwoordigen. Plannen voor grote windparken in de buurt van woningen worden als noodzakelijk gezien omdat de burgers nu eenmaal veel meer luxe wensen, waardoor het energie gebruik groeit, zo zei een burgemeester in haar nieuwjaarstoespraak.

Af en toe gaat er een gemeenteraadslid mee op excursie naar plekken waar windturbines staan om te horen wat de ervaringen van de omwonenden zijn. De impact van de windturbines blijkt enorm. Bewoners die ervoor gekozen hebben om landelijk te gaan wonen, worden er letterlijk ziek van. Het geluid van de wieken gaat dag en nacht door. De mensen slapen er slecht of niet meer van, ontwikkelen depressies, krijgen last van hartritmestoornissen en ga zo maar door. Op een mooie zomerse dag is niemand buiten te vinden. ‘Even de was op hangen buiten, maar daarna vlucht ik meteen weer naar binnen’, zei een mevrouw. De gevolgen van de laagfrequente geluiden, die je niet hoort, zijn volgens artsen nog schadelijker. Met name voor ouderen en kinderen, zo zei een specialist die een oproep deed aan de wethouder om zich te bezinnen. Maar die toonde geen gehoor vanwege zijn ambitie om een van de grootste windparken op zijn conto te kunnen schrijven.[/expander_maker]